กำหนดการเดินทางเข้าหอพัก โครงการ WiL – SONY

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศ กำหนดการเดินทางเข้าหอพัก โครงการ WiL – SONY

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561

กำหนดการการเดินทางเข้าหอพักสำหรับนักศึกษา โครงการ WiL-Sony จุดขึ้นรถถูกกำหนดเป็น 5 เส้นทาง ดังนี้

 

เส้นทางที่  1  : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 54 (จ.อำนาจเจริญ) –> โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลราชธานี) –> โรงเรียนราชประชานุเคราห์ฯ 29 (จ.ศรีสะเกษ) –> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จ.นครราชสีมา)

 • เริ่มรับนักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 54 (จ.อำนาจเจริญ) เวลา 07.00 น จำนวนนักเรียนประมาณ 13 คน
 • แวะมารับที่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลราชธานี) เวลา 08.30 น.จำนวนประมาณ 11 คน
 • แวะรับที่ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ฯ 29 (จ.ศรีสะเกษ) เวลา 10.00 น. จำนวน 9 คน
 • แวะรับที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จ.นครราชสีมา) เวลา  00  น.  จำนวน  7  คน

————————————————————————————————————————————–

เส้นทางที่ 2 : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ (จ.น่าน) –> โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ (จ.แพร่) –> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จ.พิษณุโลก)

 • โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ (จ.น่าน) เวลา 07.00 น. จำนวนประมาณ 16 คน
 • แวะรับที่ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ (จ.แพร่) เวลา 08.30 น. จำนวน 3 คน
 • เข้ามารับที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จ.พิษณุโลก) เวลา 13.00 น. จำนวนประมาณ 16 คน
  ** รวมทั้งหมด 35 คน **

————————————————————————————————————————————–

เส้นทางที่ 3 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จ.ลำปาง) เวลา 07.00 น.  ** จำนวนประมาณ 41 คน **

————————————————————————————————————————————–

เส้นทางที่ 4 : อ.แม่สอด จ.ตาก –>โรงเรียนตากพิทยาคม (จ.ตาก)

 • อ.แม่สอด จ.ตาก (น้องๆจาก ท่าสองยางและบ้านแม่ระเมิง) เวลา 07.00 น. จำนวนประมาณ 10 คน
 • เข้ามารับที่ โรงเรียนตากพิทยาคม (จ.ตาก) เวลา 09.00 น. จำนวนประมาณ 31 คน

** รวมทั้งหมด 41 คน **

————————————————————————————————————————————–

 

เส้นทางที่ 5 : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (จ.ราชบุรี) เวลา 13.00 น. จำนวนประมาณ 9 คน (รถตู้)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.smart2015.co.th หรือ Facebook : SMART 2015 Services