กิจกรรม Team building บริษัท Continental Tyres (Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 บริษัท สมาร์ท(2015)เซอร์วิสเซส ได้รับเกียรติจากบริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย ให้เป็นผู้จัดกิจกรรม "Team Building" ให้กับนักศึกษาในโครงการทั้งสองระดับชั้นได้แก่ นักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 20 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 2 คน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมไซต์ก่อสร้างบริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย และจัดกิจกรรม "Team Building" เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในช่วงบ่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ในการจัดกิจกรรมได้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่า "Who am I" เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาทุกคนรู้จักตัวตนของกันและกันและทำให้นักศึกษารู้จักกันมากขึ้น กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า "Crazy Zoo" กิจกรรมเพื่อเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ การรับคำสั่ง การสื่อสารเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน