ขอต้อนรับนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

ขอต้อนรับนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เดินทางมาถึงหอพักนวธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด” สำหรับโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด” ในรุ่นที่ 2 นี้ได้รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมในโครงการจำนวน 7 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายศราวุฒิ  โพธิ์ศรี                         
  2. นางสาวมณีนุช นาถาดทอง
  3. นายสิทธิกร จันทร์ชื่น
  4. นายสุริยันต์ ศรีสงคราม
  5. นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์
  6. นางสาวผกามาศ มิ่งขวัญ
  7. นายไกรวิชญ์ ดาบโสมศรี

โดยนักศึกษาจะเริ่มเข้าปฎิบัติงานที่บริษัทโซนี เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 17 เมษายน 2561

ยินดีต้องรับน้องๆทุกคนค่ะ