ขอต้อนรับนักศึกษา WiL-Sony เข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ขอต้อนรับนักศึกษาโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท Sony

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท Sony Thailand ได้ทยอยเดินทางเข้าสู่ที่พัก "หอพักนวธานี" โดยการเดินทางได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท Sony Thailand ในการจัดการเรื่องรถรับส่ง และมีพี่ๆจากบริษัท Smart (2015) Services ให้การดูแลน้องๆตลอดเส้นทางการเดินทาง

ขอต้อนรับน้องๆที่เข้าโครงการทุกคนค่ะ