ใบสมัครพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัลแคลคอมพ์

 

เลขที่สมัคร : ….

 

ชื่อ-สกุล

Paris

Name
เบอร์โทร
วันเกิด
อายุ
จังหวัดที่อาศัย
สถานที่เรียน
หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อผู้แนะนำ
เบอร์โทรผู้แนะนำ

 

สำหรับการคัดเลือก สำหรับการสอบสัมภาษณ์

 

Notes:

___________________________________________________________________

  

___________________________________________________________________

  

___________________________________________________________________

  

___________________________________________________________________

  

___________________________________________________________________

  

 – 

ลงชื่อ ………………………………………………………

   

บริษัท _________________________________

 – 

–  

สำหรับผู้สมัคร ………………………………………………………..ลงชื่อ  สำหรับเจ้าหน้าที่ ………………………………………………………..ลงชื่อ

กลับไปยังหน้าหลัก