ติดตามข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรีย […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรีย […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (รายชื่อสำรอง)

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรีย […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาช […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร (รอบ 2)

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาช […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาช […]

Continue Reading