ติดตามข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ปราจีนบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด (ชลบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด (ปทุมธานี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด”

ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ &#822 […]

Continue Reading