ติดตามข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ปราจีนบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด (ชลบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด (ปทุมธานี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด”

ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ &#822 […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโ […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 และมีสิ […]

Continue Reading