ติดตามข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ปราจีนบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด (ชลบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปี […]

Continue Reading