ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RDI

โครงการ RDII QS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RDI บริษัท Compact International (1994) co. ltd

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก