ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ศูนย์สอบอุบลราชธานี

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน
1.  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี
ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 

 

2.  บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เฉพาะศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี
ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 

 

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกติดตาม กำหนดการเซ็นสัญญา และ กำหนดการในการเริ่มต้นโครงการ ซึ่งจะประกาศอีกครั้งผ่านทาง

Website : https://www.smart2015.co.th/

Facebook : SMART 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน