ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ศูนย์สอบอุดรธานี

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

1.  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 

2.  บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เฉพาะศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกติดตาม กำหนดการเซ็นสัญญา และ กำหนดการในการเริ่มต้นโครงการ ซึ่งจะประกาศอีกครั้งผ่านทาง

Website : https://www.smart2015.co.th/

Facebook : SMART 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน