ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

บริษัท Continental tyres (Thailand) Co,.Ltd. เป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์จากประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นผู้นำทางด้านการผลิตยาง โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ รถโดยสาร และรถบรรทุก

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าร่วมโครงการ WiL กับบริษัท Continental Tyres (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคระยอง และเข้าฝึกงานจริงกับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด จังหวัดระยอง

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปีบริบูรณ์
 2. เพศชาย/หญิง ที่สัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย
 3. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 4. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. ผ่านการเรียน รด หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี
 7. สามารถทำงานตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดได้ (ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)
 8. สามารถเรียนในโรงงานได้เป็นเวลา 2 ปี

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 

 • มีเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน (รายได้ระหว่างเรียนตามวันที่ทำงานจริง)
 • สนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี)
 • จัดหาและสนับสนุนหอพัก (ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าส่วนกลาง)
 • มีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ได้รับวุฒิการศึกษา (ปวส) จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง และประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ

หมายเหตุ : หากเรียนไม่ครบ 2 ปี หรือลาออกก่อนจบโครงการ นักศึกษาจะต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเทอม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ : วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 094-4562221 หรือ 095 - 2483586