ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท KnightFrank ประเทศไทย จำกัด

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

บริษัท Knight Frank Thailand เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ ดำเนินการทางด้านการดูแลรักษาและเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการดูแลและซ่อมบำรุงอาคารขนาดใหญ่ ในด้านระบบสาธารณูประโภคทางด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ลิฟท์ และ ระบบน้ำในอาคาร

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) เพื่อเข้าร่วมโครงการ WiL กับบริษัท Knight Frank Thailand เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะปฎิบัติการงานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเข้าฝึกงานจริงกับ บริษัท Knight Frank Thailand  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย
 2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาไฟฟ้า
 3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี
 5. สามารถทำงานตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดได้ (ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)
 6. สามารถเรียนในโรงงานได้เป็นเวลา 2 ปี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ

 1. มีรายได้เดือนละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 2. สนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี)
 3. จัดหาและสนับสนุนหอพัก (ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าส่วนกลาง)
 4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 5. ได้รับวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากเรียนจบในโครงการ
 6. ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ

หมายเหตุ : หากเรียนไม่ครบ 2 ปี หรือลาออกก่อนจบโครงการ นักศึกษาจะต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเทอม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ : วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 094-4562221 หรือ 095 – 2483586