ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เป็นบริษัทฯ ในกลุ่ม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราลีโอ ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิต 925 ล้านลิตรต่อปี โดยเริ่มต้มเบียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบเท่า เพื่อเข้าร่วมโครงการ WiL กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคปทุมธานี และเข้าฝึกงานจริงกับบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปีบริบูรณ์
 2. เพศชาย ที่สัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย
 3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
 4. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี
 6. สามารถทำงานตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดได้ (ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)
 7. สามารถเรียนในโรงงานได้เป็นเวลา 2 ปี

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 

 • มีเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน (รายได้ระหว่างเรียนตามวันที่ทำงานจริง)
 • สนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี)
 • จัดหาและสนับสนุนหอพัก (ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าส่วนกลาง)
 • มีรถรับส่ง
 • มีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ได้รับวุฒิการศึกษา (ปวส) จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง และประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ

หมายเหตุ : หากเรียนไม่ครบ 2 ปี หรือลาออกก่อนจบโครงการ นักศึกษาจะต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเทอม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ : วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 094-4562221 หรือ 095 – 2483586