ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WiL- Continental Tyres

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Continental Tyres ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  1.   นางสาวกาญจนา   ตุ้มหอม
2.   นายกิตติพงศ์    คำคล้อย
3.   นายเกริกไกร    ทะขัติ
4.   นายจิรวัฒน์     ริมสมุทร
5.   นายชเยนทร   วัฒนตรานนท์
6.   นายฐิติพงศ์    แดงติ๊บ
7.   นายฐิติพันธ์    สมณะช้างเผือก
8.   นางสาวณัชชา   ฝั้นชุมภู
9.   นางสาวณัฐวิกา    ค่อมสิงห์
10.   นายณัฐวุฒิ    คำพร
11.    นายทัตพงษ์    พรมผาย
12.   นายธนภัทร     วิทยานุกรณ์
13.   นางสาวนรินทร์ทิพย์    เสลีวัลลภ
14.   นายพัฒนะ   คูหาแก้ว
15.   นางสาวภคพร   วิลัยแลง
16.   นายภูธเนศ   ปัญญาวุฒิกุลชัย
17.   นายวอนซิกค์   ลิม
18.   นายวีรพล   มุ่งงาม
19.   นางสาวศิริลักษณ์    แร่เงิน
20.   นางสาวสุพรรษา    โคตทอง

 

กำหนดการรายงานตัวและเข้าที่พักในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวชฏาพร วงศรี (พี่เม่น) โทร 098-9247947

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนค่ะ