ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ศูนย์สอบภาคเหนือ 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส ในโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ทางคณะกรรมการได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สำหรับโครงการ WiL -Sony  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ WiL – Sony  –> Click

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทางคณะกรรมการและผู้ดำเนินโครงการจะทำการประกาศ วัน-เวลา ในการรายงานตัวอีกครั้งผ่านทาง

www.smart2015.co.th หรือ Facebook : Smart 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบทุกท่าน