ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ด้านล่างประกาศ