ประกาศ กำหนดการสอบและสนามสอบโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ระดับ ปวส

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

แจ้งกำหนดการ วัน-เวลา ในการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ค่ะ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ : 094-4562221 หรือ 095-2483586

Inbox เข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook : SMART 2015 Services