ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน สพม.39 จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 บริษัท Smart (2015) Services ได้เข้าร่วมแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ณ. สพม.39 จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ทางบริษัทขอขอบคุณทางผู้จัดงาน ที่ได้รับเกียรติในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย