ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ในงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” ณ จังหวัดลำปาง

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 บริษัท Smart (2015) Services ได้รับเกียรติจากสำนักศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ WiL (Work-Integrated Learning) โรงเรียนในโรงงาน โดยในกิจกรรมนี้มีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียด และประกาศการรับสมัครได้ที่ www.smart2015.co.th