สมัครโครงการ Wil เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 
 

Click >>  สมัครโครงการ WiL เพื่อเรียนในระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  << Click

 

 สำหรับ นักศึกษาที่พบปัญหา ไม่สามารถ upload รูป ในการสมัครด้วย link ด้านบน ให้สมัครด้วย link ด้านล้างนะจ๊ะ  (ผลและสิทธิในการสมัครจะมีค่าเท่ากัน)

Click >>  สมัครโครงการ WiL เพื่อเรียนในระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  —>  ไม่ใช้รูป  << Click