ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ในระดับ ปวส ปีการศึกษา 2565

ของบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด (มหาชน)

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อัปโหลดไฟล์รูปภาพของผู้สมัครเลือกไฟล์รูปถ่าย
 
 
   สมัครแบบไม่อัปโหลดรูป

 

ยกเลิก