ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ในระดับ ปวส ปีการศึกษา 2565

ของบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

และบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัปโหลดไฟล์รูปภาพของผู้สมัครเลือกไฟล์รูปถ่าย
 
 
   สมัครแบบไม่อัปโหลดรูป

 

ยกเลิก