วันพุธ, เมษายน 14, 2021

ประกัน AIA ของนักศึกษา ปวส และ ปโท ในโครงการ

ยื่นบัตรฟ้าให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ถ้าค่ารักษาอยู่ในวงเงินก็ไม่ต้องออกเงินเอง เงื่อนไข
ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนอก ค่ายาค่ารักษา 800 ต่อครั้งต่อวัน
เคสป่วยหนักผู้ป่วยใน รักษาต่อเนื่อง วงเงิน 20,000 ต่อการเจ็บป่วย
ค่าห้อง / ICU 1,000 /2,000 ต่อคืน
ค่าผ่าตัด 25,000 ต่อครั้ง
อุบัติเหตุ 5,000 ต่อครั้ง
ชดเชยค่าเสียชีวิตในโรงพยาบาล 10,000

 

ประกัน AIA ของ พนักงาน สมาร์ท

ยื่นบัตรฟ้าให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ถ้าค่ารักษาอยู่ในวงเงินก็ไม่ต้องออกเงินเอง เงื่อนไข
ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนอก ค่ายาค่ารักษา 1,200 ต่อครั้งต่อวัน
เคสป่วยหนักผู้ป่วยใน รักษาต่อเนื่อง วงเงิน 30,000 ต่อการเจ็บป่วย
ค่าห้อง / ICU 2,000 / 4,000 ต่อคืน
ค่าผ่าตัด 35,000 ต่อครั้ง
อุบัติเหตุ 9,000 ต่อครั้ง
ชดเชยค่าเสียชีวิตในโรงพยาบาล 20,000