เยี่ยมชมบริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จํากัด พร้อมพูดคุยขั้นตอนการดำเนินโครงการ RDI

โครงการ RDII QS

เยี่ยมชมบริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จํากัด พร้อมพูดคุยขั้นตอนการดำเนินโครงการ RDI

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด ได้นำนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ RDII  QS และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคาทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้ทางโครงการได้รับเกียรติจากทาง คุณ โยชิยูกิ โชนัน กรรมการผู้จัดการบริษัท และ คุณโอภาส โรจน์อนนท์ ผู้จัดการบริษัท ให้ความรู้และคำแนะนำในขั้นตอนการทำงานรวมไปถึงหน้าที่รับผิดชอบที่นักศึกษาจะได้รับมอบหมาย โดยโครงการ RDII QS บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จํากัด จะเริ่มโครงการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561