ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรีย […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรีย […]

Continue Reading