ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด”

โครงการ RDII QS

ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก