สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส 

Smart (2015) Services

Smart (2015) Services เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมพัฒนาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) หรือโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” และ “RDII QS (Research Development and Industrialization Process)” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเป็นรายแรกในการดำเนินโครงการ WiL-STI (By Smart (2015) Services) และ RDII QS (By Prime Management Solutions บริษัทในเครือ)

ข่าวประกาศ โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท KnightFrank ประเทศไทย จำกัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท ชิน-เอสซุซิลิโคนส์ ประเทศไทย จำกัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด

ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน สพม.39 จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ในงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” ณ จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

กิจกรรม Smart(2015)Service และ Prime management solutions