สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส 

Smart (2015) Services

Smart (2015) Services เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมพัฒนาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) หรือโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” และ “RDII QS (Research Development and Industrialization Process)” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเป็นรายแรกในการดำเนินโครงการ WiL-STI (By Smart (2015) Services) และ RDII QS (By Prime Management Solutions บริษัทในเครือ)

ข่าวประกาศ โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

ประกาศ กำหนดการสอบและสนามสอบโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ระดับ ปวส

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท KnightFrank ประเทศไทย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

กิจกรรม Smart(2015)Service และ Prime management solutions