สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส 

Smart (2015) Services

Smart (2015) Services เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมพัฒนาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) หรือโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” และ “RDII QS (Research Development and Industrialization Process)” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเป็นรายแรกในการดำเนินโครงการ WiL-STI (By Smart (2015) Services) และ RDII QS (By Prime Management Solutions บริษัทในเครือ)

ข่าวประกาศ โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WiL- Continental Tyres

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ […]

ประกาศกำหนดการเซ็นสัญญาและปฐมนิเทศโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

ประกาศ กำหนดการสอบและสนามสอบโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ระดับ ปวส

ข่าวประกาศ โครงการ RDII QS

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

กิจกรรม Smart(2015)Service และ Prime management solutions