บริษัท Smart(2015)Services และ บริษัท Prime management solutions ได้เข้าร่วมการต้อนรับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท Smart(2015)Services แล […]

Continue Reading

กำหนดการการรายงานตัวโครงการ WiL บริษัท Sony และบริษัท Goodyear ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการการรายงานตัวโครงการ WiL บริษัท Sony และบริษัท G […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ศูนย […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการ WiL-S […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน (นครราชสีมา)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอ […]

Continue Reading