ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปีการศึกษา 2562

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปีการศึกษา 2562