ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน”
ร่วมกับ บริษัท เลนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกติดตาม กำหนดการเซ็นสัญญา และ กำหนดการในการเริ่มต้นโครงการ ซึ่งจะประกาศอีกครั้งผ่านทาง

Website : https://www.smart2015.co.th/

Facebook : SMART 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน