ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด (ปทุมธานี)

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช) เข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน (Work Integrated Learning)

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่จบในระดับมัธยาศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช) เข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน (Work Integrated Learning) ร่วมกับ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (บางกะดี จังหวัดปทุมธานี) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  และเข้าฝึกงานจริงกับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด จังหวัดปทุมธานี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 

  1. มีเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน (รายได้ระหว่างเรียนตามวันที่ทำงานจริง)
  2. สนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี)
  3. จัดหาหอพักรวมถึงสนับสนุนค่าที่พัก (ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าส่วนกลาง)
  4. มีรถรับส่งจากหอพักและที่ทำงาน
  5. มีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
  6. ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  7. ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ
  8. สวัสดิการอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปีบริบูรณ์ (หรือมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในเดือน เมษายน 2563)
2. เพศชาย หรือ เพศหญิง มีสัญชาติไทย
3. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
4. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี
6. สามารถทำงานตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดได้ (ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)
7. สามารถเรียนในโรงงานได้เป็นเวลา 2 ปี

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ หรือภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรม
2. ผู้ที่ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน (รายได้ตามมาตรฐานแรงงาน)
3. ผู้ที่ต้องการมีประสบการณ์การทำงานไปพร้อมๆ กับการเรียน
4. ผู้ที่มีความตั้งใจจริง ขยันและมีวินัยในชีวิต

นักศึกษาที่สนใจสามารถทำการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ : คลิ๊ก ->  สมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 094-4562221 หรือ 095 – 2483586

Facebook :  fb.me/Smart2015WiL

Facebook inbox :  m.me/Smart2015WiL